Aki keres az talál, aki zörget, annak ajtót nyitnak
Aki keres az talál, aki zörget, annak ajtót nyitnak

Kövess a facebookon is  KATTINTS  IDE

 

Tanácsadás megrendelése e-mailről e-mailre (írásban), valamint felkérés, megrendelés e-mailen keresztül IDE KATTINTVA

 

 

 
Menü
 
Szolgálat
 
Felhívás
 
Előadásaim témái
 
Saját cikkek, tanulmányok
 
Saját irodalom, filozófia
 
Gyógynövény cikkeim
 
Egyéb cikkek
 
Táblázatok
 
Egyéb rendszereink 2.

Az emberi test másik nem látható rendszere a csakrarendszer és az aurarendszer

Összekötő és bevezető rész:

Mint ahogy már a bioritmus elméleténél említettem, minden élőlény rendelkezik bioenergiával, melyet az élelem hasznosításával nyer. Az élőlények az energiát szervezetük fenntartása, és az életvitelüknek megfelelő cselekedetek elvégzésére használják fel. Fejlettségi szintjüktől függően más a táplálékforrásuk, és mások a napi cselekedeteik, ettől függ a napi energia bevitelük is. Minél fejlettebb egy élőlény, annál több szervvel rendelkezik, és szervezetében annál több fizikai és kémiai reakció zajlik le élete folyamán.

A szervezetünket egy másik energiaforrás is helyén tartja és táplálja: a környezet.

Ezek a szél, a nap, a föld mágneses tulajdonsága, levegője, és egyéb életünkre ható erőik, összefoglalva, a földet körülvevő, létünket, életben maradásunkat alapvetően meghatározó, a Földet, mint bolygót, körülvevő „energiamező”. Ebben az energiamezőben, ebben a környezeti hatásokkal telített közegben váltunk a mostani emberré. Az emberré válás folyamán fokozatosan egyre nagyobb fizikai, erőnléti és környezeti hatások értek bennünket. A testünket felépítő anyagforrások a Föld anyagai („Ember, emlékezz, porból vagy és porrá leszel”). A Földet helyén tartó hullámok és egymásra ható erők, a bennünket helyünkön tartó és fizikai testünket kialakító erőkkel megegyezik. Részei vagyunk a Földnek, és a buddhista tanítások szerint, részei minden előttünk létrejött teremtménynek is. Ez most a kereszténység tanaihoz képest eltérően hangzik, de most nem a hitről írok, hanem alátámasztott, kimutatott tényekről. Különben a teológiai filozófia (hittudományi bölcselet) szerint, a lényeg, hogy a teremtés, és az emberré válás, valamilyen formában kötődjön az Istenatyához, és a most bemutatni kívánt elmélet ennek egyáltalában nem mond ellent. Ugyanis a természet egymásra épültsége, és maga az emberi test is egy csoda. (Lehetett földenergiából gyúrt, és teremtő energiából „lehelet”, lehetett energiából táplálkozó, nem éhes Ádám, és a bukás után fájdalmat érzékelő fizikai testű ember. Hogy hogyan jön ide az alma, és a kígyó, erre most ne térjünk ki. Ennek a témának több tízezres tanulmánya, könyve található világszerte, és az istenhez való kapcsolódás már évezredek óta foglalkoztatja az embert.)

Az ember, környezetben maradásának és felépítésének szoros összefüggésére, az első ember űrbe való kiküldésekor jöttek rá a tudósok. Gagarin megkerülte a Földet. Földet érése pillanatában már alig állt a lábán. Karanténba került. Az akkori Szovjetunió nagyon titkosan kezelte ezt az esetet. A vizsgálatok után kiderült, hogy Gagarin földkörüli pályán való űrutazása következtében, a teljes vérkeringése szétesett. Az erekben a vér, nem a hagyományos rendszer szerint folyt, hanem, hol ellentétesen, hol az ereken belül örvényesen, hol megállt. A szív, és a szívet beidegző ideg ennek hatására szintén, többször leállt. Életének megmentésén tudósok és orvosprofesszorok hada munkálkodott. A Szovjetunió kormánya nem engedhette meg a halálát, a fennálló helyzetet hatalmi, tekintélybeli kérdésként kezelte. A tudósok, kizártak már minden vírusos és bakteriális fertőzést, és nem találták az okát a rendszer szétesésének. A megoldásra több nap után jöttek rá. Gagarin napról, napra kicsit jobban érezte magát, tehát a betegség a földtől való elszakadás következménye lehet. A vér összetétele, főleg fémes elemekből épül fel (vörösvértestképzés, vas). A föld mágneses hálóval rendelkezik, e szerint alakult ki az érrendszerünk is. Az űrhajóban semmilyen mágneses rendszert Gagarin, közvetlen személyes terében, nem vitt magával. A beteget nagy kisugárzású mágnessel kezelték. A vér a megfelelő helyen és ütemben kezdett folyni. Űrutazásának következményeként megbecsült, de beteg „nyugdíjasként” élhetett, korán meghalt. Hogy balesete igaz volt-e, sokan kétségbe vonják.

Manapság „nagy üzlet” a mágneses termékek eladása. A termékforgalmazók, és ügynökök, de maguk a gyárak is nagy profitot termelnek belőle. Én részemről a köveimet a Mátrában sétálva, vagy kőfejtőkben szerzem be, a mágneseimet pedig autóbontókban. A termékforgalmazók, és előadók igazat beszélnek a mágnes hatásaival kapcsolatban. Magam is több előadást meghallgattam. (A masszírozó ágyakkal és fotelekkel már nem teljesen értek egyet.)

A földtörténet több millió éves. Ennyi idő alatt alakult olyanná, amilyen kb. i.u. 1700-ig volt. A XVIII. században, oly mértékben megindult a városodás, az iparosodás következményeként, és indult meg a természeti kincsek kibányászása, hogy ez, a föld hagyományos energetikai vonalait megzavarta. A megtört, meggyengült és eltérült mágneses vonalak, a föld törésvonalai, és az átrendeződött vízfolyások, a sűrűn lakott területeken egyre negatívabban hatnak az emberi szervezetre. A várostervezés miatt nem engedhetők meg, hogy a lakóhelyek építésénél figyelembe vegyék ezeket a negatívvá vált kisugárzásokat. Az emeletes házakban, egymás fölött, az összes emeletre kiterjed hatásuk. Mivel a lakások belterülete is elég kicsi, ezért alig lehet találni pár négyzetmétert, ami ne lenne valamilyen sugárártalomnak kitéve. Ráadásul a földsugárzás alapvonalai, bizonyos időközönként, napi ciklusokban, eltolódnak, majd bizonyos idő után eredeti helyükre visszatérnek. (A sugárzások felméretésénél ezt okvetlenül tudnunk kell, hogy az ágy az éjszakai órákban ne legyen sugárzás alatt.) A földsugárzásokon kívül, még az elektromos vezetékek, és árammal működő készülékek sugárzását is figyelembe kell venni (elektroszmog), így már egy kis lakásban nem is marad természetes, sugárzásmentes terület. Az ilyen lakásban élők testi egészsége egyre hanyatlóbb, és sajnos egyre fiatalabb korban jelentkezik. Mivel a városok levegője is olyan mértékben szennyezett, hogy a természetes impulzusok, az Egyetemes Energia részecskéi, azon nem tudnak átjutni, az emberek energetikai rendszere legyengült, és már alapvetően rosszabb esélyekkel indulnak a romboló sugárzások hatásaival szemben. Vannak olyan házak, utcák, melyekben nagyobb a halálozási, vagy érrendszeri betegségek aránya, de tudunk olyanról is, hogy meddőséget, potenciazavarokat, bénulásokat okoznak sugárzások, majd az abból való kikerülés gyors gyógyulást eredményez. A negatív sugárzások kivédésére, köveket, érceket, mesterséges mágneses tereket alkalmazhatunk.

 

A földet körülvevő energiamező, olyan finomságú anyagokból épül fel, amit már nem határozhatunk meg anyagként (nem kézzel fogható, nem egyértelmű kémiai vegyület, normál szemmel nem látható, jelenlétét életünkben tudatosan nem észleljük). Az energiamező, egy bizonyos, eddig meg nem határozott energia megnyilvánulása. Különleges műszerekkel (vagy különleges látással rendelkező emberek, „látók”) megfigyelése alapján, elszigetelt, lüktető pontokból, szikrákból és felhőkből álló, meghatározott forma, szövedék. Frekvenciában mérhető elektromos töltéseket tartalmaz. Fizikai tanulmányaink és insmereteink alapján, ezen sincs semmi kivetnivaló.

A földet körülvevő felső rétegek masszívnak tűnnek, búrát alkotnak, mely védi a Földet a külső világegyetem hatásai ellen, és nem engedi kimenni a világűrbe a Föld életelemeit. Ózonrétegnek hívjuk. A földön megtalálható elemek atomi, és még annál kisebb bontású részecskéit is tartalmazza. Az ózonréteg alatti és a Földfelszín közötti rétegekben, különböző mennyiségben található az Energiamező. A Földön lévő minden, élő és élettelen testen áthalad, ezeket összeköti egymással, egy teljes egységbe foglalva a Földön lévő összes ismert vagy ismeretlen testes anyagot, élőlényt. Ezért a kutatók Egyetemes Energiamezőnek nevezték el. A Földön minden létező anyag összeköttetésben áll ezzel az Egyetemes Energiamezővel. Ebből a szinte magasan szervezett szövedékből, rendszeres kiválások és újbóli visszatérések jönnek létre, örvénylő, vagy felhőszerű fonatok formájában az anyagok, élőlények és az Energiamező között. Egy kicsit olyan, mint a TV vagy rádió. Van az adást közvetítő, s ha van hozzá készülékünk és antennánk, amivel lehozzuk, megfogjuk a hullámot, vehetjük az adást. Az adás vételének semmilyen mennyiségi korlátja nincs. Ha van sugárzás, nincs megkötve, hogy csak 100 készüléknek megfelelő vételt biztosít, számtalan háztartás élhet vele a sugárzás körén belül. Így van ez az energiával is.

 

 

A csakra és a csakrendszer:

 

Az emberi szervezet antennája a csakra, készüléke a test. A csakra annyiban különbözik a TV antennától, hogy nemcsak veszi az adást, hanem a szervezetében átalakítja és mások részére felvehető formában, továbbsugározza, vagy visszaküldi eredeti adójához az Energiamezőbe. A TV esetében, ezt is a készülék végzi el.

A csakra, szanszkrit szó, és kereket, kört jelent. Külalakja hasonlít a papírból készült tölcsér alakjára. Állandó, körkörös, szívó és kidobó mozgást végez. Olyan, mint a szélörvény, vagy a vízörvény. A csakrák elnyelik, beszívják a légtérben jelen lévő Egyetemes Energia, számukra megfelelő rezgésű töltéseit. A hozzájuk tartozó szervnek előkészítik, megfelelő állapotra és rezgésszámra bontják, és így továbbítják a szervnek, vagy szerveknek, kisebb energiapályáknak, mirigyeknek, hogy táplálja őket (energiával lássa el).

Az emberi szervezet az Energiamezővel rendszeres energiacserét folytat a testén lévő „örvényeken”, csakrákon keresztül. A gerinc vonalában és a koponyában helyezkedik el a hét fő csakra, ezek energiaközpontok. Maga a gerincoszlop pedig, a legerősebb energiaáramlással rendelkező energiacsatorna, Spirituális (testetlen, anyagtalan) csatornának nevezik, vagy Susumnának is hívják. Az energiacsatorna köti össze a csakraközpontokat. Az energiamozgás iránya a fejtetőből fut lefelé, a törzs aljáig. Maga a csatorna minkét végén töltődik energiával. (Az energiacsatornában, egyenes gerinccel ülve, felgyorsul az erők áramlása, ezt vegyük figyelembe, amikor több energiára van szükségünk, fizikai, szellemi vagy lelki tevékenységeink közben. Régen a gyermekeknek, hátul össze kellett fonniuk kezüket tanítás közben, ha már nem írtak, ezáltal csak egyenesen tudtak ülni, és a levegőt is jobban vették. Koncentráló képességük a legjobb fokon működött. Figyelmükkel és viselkedésükkel nem is volt annyi probléma, mint manapság, és kevesebb volt a gerincferdüléses gyermek is. Ha pihenni akarunk, akkor egyenes gerinccel feküdjünk.)

Az energiaközpontokat vehetnénk speciális szerveknek is, ugyanis a bekerülő magas frekvenciájú energiát átalakítja a kisebb frekvenciájú csakrák és szervek részére felvehető formára, és mindegyiknek a megfelelő energiaszintet továbbítja. Képes a túltelítődést, vagy romboló energiákat elkerülni, önmaga kapuinak lezárása által (védőernyő). Az energiaközpontok az emberi szervezet fizikai és lelki folyamatait egyaránt irányítják. A fizikai testünkben azon pontokban találhatók, ahol a test, a fő idegfonatokat tartalmazza. Ez nem lehet véletlen egybeesés. Míg a fő idegfonatokat látjuk (fizikai megnyilvánulás), a csakra örvényeket nem.

A csakrák által létrehozott örvénymozgást azonban látható formában is észlelhetjük, ha ingát helyezünk a csakra fölé. A nyugalmi állapot elérése után az inga, szabályosan működő csakra esetén, jobbra indulva köröket ír le, illetve az óramutató járásával megegyezőket. Amennyiben ez nem történik meg, a csakra és a hozzá tartozó szervek, és lelki megnyilvánulások, nem működnek, vagy csökkenten működnek, részben, vagy teljes egészében betegek, még annak ellenére is, hogy más, egyéb rendszerek ezt az állapotot igyekeznek kiegyensúlyozni, vagy máshonnan feltölteni, így sokáig a megbetegedés nem is észlelhető. Az ingának a csakra fölött különböző mozgásai lehetnek, ezek a hozzáértő „ingadiagnózist” adók számára, megfelelő útmutatást adnak a csakra és a hozzá tartozó szervek állapotáról. Maguk a szervek is tartalmaznak kisebb átmérőjű csakrákat, sőt testszerte különböző szövetgócoknak is van kisebb csakra örvénye, hogy a szervezet soha ne eshessen ki az energiacseréből, akkor sem, ha a fő csakra „eldugul”, nem működik.

A kisebb átmérőjű csakrákat, energiapontokat, melyeket egy kezdő és egy végső pont között, energiavonal fog össze, meridián pontnak, a vonalat pedig, meridián vonalnak nevezzük. A meridián vonalak a szervezet, már adott biológiai, és az Egyetemes Energiamezőből kapott nem finomtestes energiáit (elektromos, az anyag és finomtestes energia közötti impulzus) közvetíti, osztályozza, osztja szét és veszi vissza a körforgásba. Tehát minden egyes csakraleágazás, minél messzebb esik a fő csakráktól, ami szellemi energiát hordoz, annál fizikálisabb energiaszintre bontódik.

Az energiaközpontok (fő csakrák), különböző rezgésszámú finomabb energiát vesznek fel, és adnak vissza a környezetükben lévő Egyetemes Energiamezőnek, amit később egy másik anyag vagy élőlény szippant be magába, mivel erre a rezgésszámra van szüksége energiapályájának feltöltésére. Ezt a finomabb rezgésszámú Egyetemes Energiamezőből származó energiát nevezik „isteni energiának”, orgonnak, pránának, kínek, csínek. Ezek a rezgésszámok bizonyos fényként és színként jelennek meg a látás, érzékelés világában. Ennek felismerése segít aurafotózás alkalmával.

Minden csakraközponthoz kapcsolódik egy belső elválasztású mirigy, egy fő idegfonat (mely a szervekkel van összeköttetésben), és egy vagy több érzelmi megnyilvánulás. Ugyanis a szervek (és ez által a csakrák is), egyben az ember érzelmi életével is összefüggnek. Valamint mind az öt érzékszervünk kapcsolódik egy fő csakraközponthoz.

A csakraközpontokat, (de a kisebb csakrákat is,) névvel és számokkal különböztetik meg, elhelyezkedésük szerint a gerincoszlop aljától, felfelé haladva a koponyatetőig. Az első (1.) csakra a két láb közötti gátnál található, és lefelé, álló helyzetben, a föld felé nyitott tölcsér. Gyökér-csakrának hívják. A koponyatetőn lévő Korona-csakra, álló helyzetben, az ég felé nyitott. Ő a hetedik (7.) csakra. A többi fő csakraközpont, az emberi test elülső, és háti részén is nyit csakra örvényeket. Az elől lévő csakra örvények a fizikai test érzőközpontjaival vannak kapcsolatban, míg a hátulsó az akarati központokkal. Lehetne úgy is fogalmazni, hogy a tudatos és tudatalatti (ösztönös) megnyilvánulásokkal vannak összefüggésben. A Korona-, a Harmadik Szem- és Torok-csakra az értelmet irányítja. A többi csakráknak az elülső része inkább érzelmi vezérlésű, és a megértésre, míg a hátulsó része inkább akarati vezérlésű, és a megvalósításra irányul.

 

 

Csakra / hozzá tartozó mirigy / érzékszerv / és hozzá tartozó testtáj és szervek

 

1. GYÖKÉR / Mellékvese / érintés  / Gerincoszlop, vesék és a hólyag,  koponya, vegetatív idegrendszer

2. KERESZTCSONTI (vagy  köldökcsakra) / Ivarmirigyek  /  - / Szaporodási rendszer, medence, láb és lábfej

3. NAPFONAT (Solar plexus)  / Hasnyálmirigy / - / Gyomor, máj, epehólyag, lép, idegrendszer, hasüreg az emésztőrendszerrel

4. SZÍV Csecsemőmirigy /  - / Szív, vér, bolygóideg, keringési rendszer, tüdő alsó része, és mellkasüreg

5. TOROK (Mellkasi) Pajzsmirigy  / hallás, szaglás, ízlelés / Tüdő, hörgők és hangképző szervek, száj, torok, vállak, karok, kezek, és a nyirokrendszer

6. HARMADIK SZEM Hipofízis (Agyalapi mirigy) / Látás / Alsó agyrészletek, kisagy, bal szem, fülek, orr, központi idegrendszer

7. KORONA Tobozmirigy / - / Felső agyi részek, nagyagy, jobb szem

 

Csakra / Érzelmi, szellemi, vagy lelki  funkciók

1. GYÖKÉR

Fizikális akaraterő és nemzés, fizikai élni akarás, fizikai küzdőszellem

2. KERESZTCSONTI (vagy Köldök)

Fizikai és szellemi erőképesség, alaposság, sexuális energia partnerkapcsolatok és önbecsülés

3. NAPFONAT (Solar plexus)

Személyes erő, vágy, érzelmi erőforrás

4. SZÍV

Szeretet, együttérzés, az emberek szolgálata, tudat, egység, harmónia

5. TOROK (Mellkasi)

Önkifejezés, másokkal való megértetés, közlés képessége (kommunikáció), az önkifejezés alkotásban való megnyilvánulása (kreativitás)

6. HARMADIK SZEM

Magasabb képzelőerő (fantázia), ösztönös megértés (intuíció), és a legfelsőbb igazság nem tanult, és nem tapasztalt, ösztönös felismerése (megvilágosodás)

7. KORONA

Szellemi tudat és tetterő, a megértés által, minden helyzetben elfogadott élni akarás, az élet végigélésének akarása, tudatos és kívánt „sorselfogadás”

 

A csakrák szerinti beosztások nem teljesen egyeznek a meridián beosztásokkal, ez senkit ne zavarjon meg, mindkettő teljes és igaz elméleten és gyakorlaton alapszik. A meridián rendszerrel a testet fizikai formában gyógyítjuk. A biológiai, és az alacsonyabb, „nehezebb” rezgésszámú, féltestes, nem látható, de mérhető és pontosan meghatározott pályán működő, elektromos energiát (csít, pránát, kít) tartalmazza. A kínaiak minden élet-erő energiát Csí-nek neveznek. Az indiaiak különbséget tesznek a Pránán belül, hogy finomabb vagy durvább testrendszerekre összpontosulnak-e, és mit irányítanak, beosztásukban öt Prana van. A Japánok az élet-erőt Kí-nek nevezik, és a pontokat cubóknak.

 

 

Csakra Hz hangok 1-7

http://www.youtube.com/watch?v=EPsN_Y-wlNo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=URFnBeW423E&feature=related

 

 

Transzmutáció:

http://www.youtube.com/watch?v=apATohQO8V0&NR=1

 

 
BlogPlusz
Friss bejegyzések
2015.02.06. 09:41
Friss hozzászólások
Még nincs hozzászólás.
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Kósáné K. Mária Blogja
 
Betegségekre gyógynövény és egyéb ajánlatok
 

Copyright ˆˆ Kósáné K. Mária

A weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik, mivel ezen honlapomon csak saját szellemi termékeim vannak jelen. Tilos a létrehozott weboldal tartalmának egészét vagy részeit interneten vagy saját írásban felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni (kivéve, ha az olvasottak alapján szerkezetileg és szavakban teljesen más formát alkot), vagy interneten vagy saját írásként feltüntetve tárolni  előzetes engedély nélkül. Saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Felhasználó - ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolhatja a szerzői név és átviteli link pontos másolásával ( a mindenkori beazonosíthatóság miatt), valamint a következők szerint:

" Magáncélú másolat: Természetes személyek magáncélra a védett művekről másolatot készíthetnek akkor, ha ez nem szolgál jövedelemszerzést, kivéve az építészeti műveket, műszaki létesítményeket, szoftvereket és adatbázisokat, valamint a nyilvános előadások kép- és hangfelvételeinek készítését. A magáncélú másolat készítése a szabad felhasználás egyik speciális esete."

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerz%C5%91i_jog
 

Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Supernatural - Odaát - 13. Évad - Extrák - Infók - Érdekességek - Odaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - Odaátv    *****    Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt