Aki keres az talál, aki zörget, annak ajtót nyitnak
Aki keres az talál, aki zörget, annak ajtót nyitnak

Kövess a facebookon is  KATTINTS  IDE

 

Tanácsadás megrendelése e-mailről e-mailre (írásban), valamint felkérés, megrendelés e-mailen keresztül IDE KATTINTVA

 

 

 
Menü
 
Szolgálat
 
Felhívás
 
Előadásaim témái
 
Saját cikkek, tanulmányok
 
Saját irodalom, filozófia
 
Gyógynövény cikkeim
 
Egyéb cikkek
 
Táblázatok
 
Mi egy páran...

Mi egy páran, itt a földi valóságban, eljutottunk egy olyan meggyőződéshez és tudáshoz, hogy képesek vagyunk önmagunkban olyan megsemmisitő és ostoba dolgokat létrehozni, ami ellentmondhat ugyan a törvényes, és lojális, és humánus mindenféle törvényeknek, de nem a Törvény törvényének.

Felfogtuk és megértettük, hogy az önmagáért élő élet értelmetlen, és nem való semmire.

Ostobák lettünk, minden értelemben és értelmen felül, mert vágyaink húzása ellenére is képesek vagyunk önmagunk ellen tenni, és vágyainkat eldobni,- mondvacsinált törvények miatt, melyek nem a mi törvényeink, de másoknak e törvények fontosak, s őbennük a lelket és erkölcsöt fenntartandó, kiállunk e törvények mellett, akkor is, ha ez számunkra már nem jelent semmit sem.. Húzunk és vonzunk magunkhoz mindent és mindenkit, s közben mindezeknek ellenmondásos üzeneteket bocsátunk ki magunkból, - s vezetjük ki saját magunk ebből a körből, meghagyva magunknak a végérvényes szabadságot, - hogy döntéseinkkel mégse teljesülhessenek be vágyaink.

Ostobaságunk lényege, hogy mi tudjuk a lényegét a "van"-nak és a "lesz"-nek, míg, kik állandóan azt hiszik tudják, és teszik, csak a szélét érintették meg.

Vágyaink szerint birtokolni szeretnénk az egyedüli legszebbet, de minden egyes megnyilvánulásunkkal el is taszítjuk magunktól, mert tudjuk, ha igazzá tennénk a vágyat, akkor abban megfürödve, el kellene talán hagynunk mindazt, ami kötött bennünket még a realitáshoz, s félünk teljesen a másik Törvény szerint élni, mert az a világ szemében már bélyeget viselne, "bolondok gyülekezete".

Tevékenynek látszó hétköznapjainkban szántunk és vetünk, de sosem lebeg szemünk előtt annak beérett gyümölcse. Semmit mondóvá válik minden a kezünk alatt, ami önmagunknak szólna, ezért nem érdem számunkra a mindennapi kenyér, csak a hozzáfűzhető szó, s talán a vágy, hogy ezt a kenyeret nem egyedül kell elfogyasztanunk.

Aztán, amikor gondolatink messze elcsapongnak és lenne is kinek osztani a jót, akkor rájövünk nincstelenségünkre, s félünk, hogy azzal megsértjük a másikat, s ezért inkább egy tapodtatt sem mozdulunk. Lefognánk és átölelnénk az Életet, de félünk, hogy csak fájdalmat okoznánk neki nagy hevülettünkkel, ezért ha lehet egyre távolabbra küldjük, egyre nagyobb feladatokat vállalunk fel, hogy elküldhessük magunktól mindazt, és mindazokat, ami, vagy aki, széppé tenné az életünk.

Nagy és magasztos dolgokba fektetjük vágyainkat, hogy kis emberi vágyak élhessenek másokban még.

Környezetünk szemében élhetetlenek és rászorulók vagyunk, s mentik nekünk a napot, pedig csak oly mértékben másodlagossá váltak számunkra, - a teljességgel szemben, - a földi alapok, hogy már nem is magunk vagyunk jelen a földön, hanem mi vagyunk maga a Föld, - a maga végtelen évmilliárdos várakozásával, hogy már ne is legyen, önmaga elmúlására várva van csak jelen, - hisz megújulni képes minden nap, amikor felkel a hajnal, majd újból fájdalomba borkolózik, mikor a nap lenyugszik. Nap mint nap végigéli a megszületést és a halált, belsejébe rejti régi önmagát, kikutathatatlanná teszi a múltat, s felszínt enged csak látni a létezőknek, - melyeket hátán hordoz, - de magját bennt a mélyben viseli, s azt senki meg nem ismerheti.

 

Mi, egy páran, itt a földi valóságban. eljutottunk egy olyan meggyőződéshez és tudáshoz, hogy amikor valami megszületik, már akkor láthatjuk annak értelmetlenségét, de nem szólunk azoknak, akik abban hithűn hisznek, hisz életük függ attól a hittől, amit vélnek egyedüli igaznak magukban. Az emberek hitét elvenni, pedig a legnagyobb bűn a világon, mert ezzel magát az Életét veszik el. A hiten persze itt nem csak az ideológiák tömkelegét kell érteni, hanem a transzcendens hitfogalmakat és életvitelt is. Az ideológiák csak a transzcendens hit pótlására jöttek létre, hogy lehessen valami fizikai hitben élés is, bár ez teljesen értelmetlen, s az emberi faj pusztulását fogja okozni egyszer.

Az ideológiák pártharcai a látszat ellenére, egyáltalán nem visznek előre semmit sem. Az emberi fajnak nem hoznak előnyt sehol, csak pillanatnyi előrejutást valamiben, amit viszont, egy teljesen más megközelítési úton is képes lett volna az emberiség megtalálni, dehát az utat már előre megszabták, hogy nehogy a másik úton haladva, tökéletesebbet hozva létre, lefujjhassa emez út képviselőinek uralmát az emberek felett. Ezért, a most már fel nem lelhető, a jelenben már nem létező útnak, még a nyomát is igyekeznek kiírtani az emberek tudatában, melynek azért nyomokban még van fellelhetősége.

A központosítások, az alatta és fölötte megszabásai, - s a "mellé" szó elfelejtett igazsága, - létrehozta ezt a valóságot, melyben páran mégis tudják az igazat, de testükön uralkodik a mostani irányvonal ura, - de nem az idő Ura, mely megszabja a nappalok és éjszakák törvényét. Az idő Ura ismeri csak a másik, elfeledett, vagy meg nem élt útat, - s ha mindaz lezajlik majd, melyet sokan azt hiszik, hogy uralnak, - akkor előlről elkezdődik az út, mely végre majd egyszer, valahova vezet.

Ezért mi, akik vagyunk egy páran, s ismerjük ennek a folyamatnak a lényegét, nem akarunk itt semmit kezdeni sem az idővel, sem a társadalommal, sem az eszmékkel, mert az itt lévő rossz dolgok ellen tevés, minden egyes tette, csak további időveszteséget okoz ennek a rendszernek az összeomlásában, mint azt megakadályozó.

Életünk és feladatunk nem a társadalmakról és azok viszonyainak megváltoztatásáról szól, hanem az egyéni szinteken való kenyér megosztásáról, és a tudat és lélek átmentéséről a kenyérmegosztás által. Életünkben és létünkben nincsen semmi feltünő, sem semmi magasztos, sem semmi nagy és dicső dolog. A emberi tömegekben láthatatlanok, szürkék és figyelmet fel nem keltőkként élünk.

Mindazok akik híresek és ugyanezeket hirdetik és pénzt és reklámot csinálnak önmaguknak, csak a szélét fogták meg az egész lényegének, és értéket nem képviselnek, még akkor sem, ha azt hiszik mások róluk, vagy azt hiszik önmagukról ők maguk is, hogy "valakik", - csak létezők a semmiben.

 

Mi, egy páran, felismerjük egymást messziről, még akkor is, ha beburkoltként mutatkozunk meg egymás előtt, de egy szemkontaktus elég, hogy üdvözöljük egymást, s mintha semmi nem történt volna, megyünk tovább, elhagyva a másikat, mert tudjuk, hogy ő is csak önmagában létezve hozhatja ki önmaga lényegét. Mi sosem tömörülünk egymással közösségbe, mert a szétszórtságunk és egyéni tetteink, valamint a magány megélése hozhatja ki belőlünk mindazt, ami az emberiség javát szolgálja, hogy a mindenkori helyünkön kell a kenyerünk megosztani másokkal, s éltetni az emberek testét és lelkét a túléléshez. Velünk sosem fog találkozni senki, sem szabadkőművesként, sem valamely pártba tömörülve, sem semmilyen funkcionáriusként, mert ahogy megköttetünk, visszavonódik minden adományunk, s attól kezdve, mindaz mit képviseltünk, hazug színjátékká válik csak.

Meg nem értettként, és minden ocsmány dolgot megélve élünk az emberek között. Látjuk mindennapjaikat és oldanánk fájdalmaikat, - valamelyik akarja, de valamelyik nem.

Mások felszegik fejüket és harcolnak, s mindenkinek ezt ajánlják, de nem értik a lényegét, hogy az emberek nem akarnak ébredni, mert már megébredtek mind, csak nem úgy ahogy mások látják őket. Ha jót téve nem élhet, akkor minek ébredjen, mert maga az egész út tévútra és zsákutcába van terelve, a rosszban pedig nem akar részt venni, ezért inkább marad passzív, minthogy még több rosszat tegyen. Az egyszerű elme tudja a jó és a rossz fogalmát, s bár megmagyarázni nem tudja sosem, hogy miért nem tesz valamit a mégrosszabb ellen, tudat alatt tudja, hogy csak csalfa kép az élet ott, ahol sem most, sem utána ő sosem élhet szabadon, s nem nevethet, s nem lehet jó, mert akkor kihasználják, vagy belérúgnak, vagy sárral és becstelenséggel dobálják meg, mert most "jót tenni tilos".

Miért ébredne egy ilyen további út miatt? Inkább végighúzza azt ami adatott az időből, s semmi ellen nem tesz, hanem reménykedik abban, hogy egyszer majd mindezeknek vége lesz, s valaki megtalálja azt a régi, elfeledett utat, hogy majd azon haladva, egyszer boldog élet vár majd az emberiségre, és benne az egyéni emberre.

Ha az ember nem tehet szabadon jót, akkor az életének nincsen is értelme. Elvégzi a mostani napot, s várja, hogy mikor lesz vége az egésznek.

Az emberek már évezredek óta nem azért élnek, amivé létrejöttek. Már nem öröme senkinek és semminek az emberi faj, s egyik ember sem a másik embernek, akár Teremtés által, akár állatvilágból való felemelkedés szerint jött létre, mint mindenek felett való tudatos és okos lény. Az emberek tudata olyan hamis dolog, amin keresztül egyesek tudata, másoknak a tudati fejlődését képes gátolni azért, hogy maga alá gyűrhetővé tehesse őket.

A humánum álságos szóvá aljasult, mert ennek nevében engednek élni több milliárdnyi embert, pedig jobb lenne, ha nem élne, s sorsát elfogadná, ha nem szólnának abba más okosak bele.

Nemzetközi fogalmakat és törvényeket hoznak létre olyan emberek feje fölé, akiket előbb felkutattak azért, hogy tudjanak létezésükről, majd elvették életterét, rátelepedtek földjeikre és otthonaikra, és természetes környezetükre, ami életvitelüket határozta meg, beleszóltak törvényeikbe és gondolataikba, most meg osztályozzák és segítik őket. Embertelen !

Az ember megmossa a maga hátát, vagy megmosatja mással, ezt teszi majd a Föld is egyszer. Nem tudom, hogy a Föld hány évente vesz teljes fürdőt magának, de egyszer biztos úgy érzi majd, hogy ideje lesz.

 

Mi egy páran, itt a földi valóságban, eljutottunk egy olyan meggyőződéshez és tudáshoz, hogy képesek vagyunk felfogni, hogy az egész emberiség minden társadalmon felül kell hogy létezzen, s nem maga a társadalom az, ami alkotja az emberek tömegét, hanem maga az egyedek összefogása hozhatná csak létre a társadalmakat, ha ők akarnák, teljes boldogulásukra és örömükre. De mivel már olyan mértékben elfeledték az emberek az "egymás melletiség" értékét, helyette bevezetve az ököljogot és a tömegrendszer előnyösségi törvényét, ezért e folyamatok már vissza nem állíthatók, s csak némi vigasz nekünk, egy páraknak, hogy segíthetjük még e beteg rendszer, beteg világainak és társadalmainak, szintén beteg és megzavarodott egyéni tagjait, némi olyan kenyérhez, melyre éheznek ugyan az emberek, de nem veszik észre, hogy a magja önmagukban van, s ha azt engednék kicsírázni, már sosem lennének éhesek, míg mi még képesek vagyunk újra és újra kicsírázni, hogy mások is hozzájuthassanak ehhez a kenyérhez. Ezért azonban vállaljuk önmagunk teljes elosztását és megsemmisülését, s vágyaink nem teljesülését.

Az emberi kapcsolatok sosem azok, amiket engednek láttatni magukból. Az emberek sosem önmagukat élik meg, s sosem az történik a világban, aminek történnie kellene. Mi magunk is rejtőzni kényszerülünk, hogy a világ meg ne feszítsen bennünket, de önmagunkat végképp széjjelosztva, van jogunk, többet nem kicsírázni, és búcsút mondani az Életnek, melyet mások rajtunk nem fedeztek fel, s sosem ölelték át karjaikkal sem, s kenyérrel sem táplálták, hogy az még tovább élhessen. Az emberiség, s egyenként minden nemzetek, így fosztják ki önmagukat minden nap, a Föld és talán a világmindenség végezetéig.

 
BlogPlusz
Friss bejegyzések
2015.02.06. 09:41
Friss hozzászólások
Még nincs hozzászólás.
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Kósáné K. Mária Blogja
 
Betegségekre gyógynövény és egyéb ajánlatok
 

Copyright ˆˆ Kósáné K. Mária

A weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik, mivel ezen honlapomon csak saját szellemi termékeim vannak jelen. Tilos a létrehozott weboldal tartalmának egészét vagy részeit interneten vagy saját írásban felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni (kivéve, ha az olvasottak alapján szerkezetileg és szavakban teljesen más formát alkot), vagy interneten vagy saját írásként feltüntetve tárolni  előzetes engedély nélkül. Saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Felhasználó - ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolhatja a szerzői név és átviteli link pontos másolásával ( a mindenkori beazonosíthatóság miatt), valamint a következők szerint:

" Magáncélú másolat: Természetes személyek magáncélra a védett művekről másolatot készíthetnek akkor, ha ez nem szolgál jövedelemszerzést, kivéve az építészeti műveket, műszaki létesítményeket, szoftvereket és adatbázisokat, valamint a nyilvános előadások kép- és hangfelvételeinek készítését. A magáncélú másolat készítése a szabad felhasználás egyik speciális esete."

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerz%C5%91i_jog
 

Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Supernatural - Odaát - 13. Évad - Extrák - Infók - Érdekességek - Odaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - Odaátv    *****    Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt